ค้นหา
...

วิธีติดตั้งเกมส์ PSP ไฟล์ ISO CSO EBOOT

วิธีติดตั้งเกมส์ PSP ไฟล์ ISO CSO EBOOT
1.ไฟล์ ISO, CSO ก็อปไฟล์ลงโฟลเดอร์ "ISO" (เล่นได้บน PSP และ EMU PSP)


2.ไฟล์ EBOOT ก็อปทั้งโฟลเดอร์ลง PSP/Game (เล่นได้เฉพาะบนเครื่อง PSP เท่านั้น)
ตัวอย่าง PSP/Game/Pokemon/Eboot

หมายเหตุ
1. แนะนำให้ต่อสาย USB เข้า PC เท่านั้นไม่แนะนำให้นำเมมออกมาลงภายนอก

2. การ Format เมมให้ทำในเครื่อง PSP เท่านั้น ไม่แนะนำให้ Format จากเครื่อง PC