ค้นหา

pop


....................................
....................................
....................................
................

วิธีติดตั้งเกมส์ PSP ไฟล์ ISO CSO EBOOT

วิธีติดตั้งเกมส์ PSP ไฟล์ ISO CSO EBOOT
1.ไฟล์ ISO, CSO ก็อปไฟล์ลงโฟลเดอร์ "ISO" (เล่นได้บน PSP และ EMU PSP)


2.ไฟล์ EBOOT ก็อปทั้งโฟลเดอร์ลง PSP/Game (เล่นได้เฉพาะบนเครื่อง PSP เท่านั้น)
ตัวอย่าง PSP/Game/Pokemon/Eboot

หมายเหตุ
1. แนะนำให้ต่อสาย USB เข้า PC เท่านั้นไม่แนะนำให้นำเมมออกมาลงภายนอก

2. การ Format เมมให้ทำในเครื่อง PSP เท่านั้น ไม่แนะนำให้ Format จากเครื่อง PC

pop